Kumppanimme

Yksin ei pärjää kukaan, yhdessä olemme enemmän.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) tukee meitä

Hankkeen nimi: Lietsu Palvelut Oy – Elämyksellinen huoneistohotelli- ja matkailupalvelukonsepti Pohjois-Karjalassa
Hankekoodi: A74975
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Toteutusaika: 7.2.2019 – 31.12.2021
Vastuuviranomainen: Etelä-Savon ELY-keskus

Hankkeen tavoitteena on kansainväliseen markkinaan tähtäävän ja uutta matkailijavirtaa Pohjois-Karjalaan tuovan huoneistohotellin liiketoiminnan käynnistäminen ja yrityksen kansainvälinen kasvu elämyksellisten ja kokonaisvaltaisten matkailupalvelujen tuottajaksi.

Olemme Suomen Yrittäjien sekä MaRan jäsenyritys

Yrityksemme on Joensuun Yrittäjät ry:n ja Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n jäsenyritys.